II stručni skup psihologa

Poštovane kolegice i kolege,

Društvo psihologa Brčko distrikta BiH zajedno sa dva entiteska društva psihologa čini Savez društava psihologa Bosne i Hercegovine broji tridesetak psihologa sa područja Brčko distrikta i za cilj ima afirmaciju struke u svim oblastima djelovanja psihologa kroz razvoj i unapređenje teorije i prakse, te edukaciju i istraživanja.

Ovim putem Vas obavještavamo da Društvo psihologa Brčko organizuje II Stručni skup pod nazivom “Darovitost/nadarenost i obrazovanje” koji će se održati 29. avgusta 2014. u prostorijama gradskog Omladinskog centra Brčko.  Ovo je drugi put u našem gradu da će se održati stručni skup koji će okupiti eminentne profesore sa Univerziteta u Sarajevu i Tuzli, kao i psihologe iz Brčko distrikta, Republike Srpske i Federacije BiH. Cilj skupa je sticanje usmjerenih znanja i vještina, njegovanje interdisciplinarnog pristupa kroz saradnju sa srodnim strukama, kao i unapređenje psihološke djelatnosti u našoj zemlji, a u pogledu afirmacije darovitih/nadarenih u obrazovnom sistemu. U okviru skupa će biti upriličena predavanja, edukacije, radionice i prezentacije o aktuelnom statusu darovitih/nadarenih u obrazovnom sistemu. Organizacioni odbor skupa poštujući ranije zahtjeve kolega za dodatnim usavršavanjima iz određenih psiholoških oblasti, prepoznao je ovu oblast kao najmanje pokrivenu kontinuiranom adukacijom.

Program skupa se nalazi u prilogu, kao i na sajtu Društva psihologa Brčko distrikta BiH www.dpbd.org.

Vaše prijave možete slati najkasnije do25.avgusta 2014. godine. Prijave slati isključivo na e-mail strucni.skup.brcko@gmail.com ili drustvopsihologabrcko@hotmail.com.

U prijavi (u prilogu) treba navesti ime i prezime, lične podatke (sa obaveznim JMBG, e-mail, telefonom i potpunom adresom na koju želite da Vam stiže pošta). Kolege koje su zaposlene i čije institucije snose troškove kotizacije za učešće na skupu, trebaju naznačiti podatke ustanove iz koje dolaze sa obaveznim JIB brojem ustanove.

Iznos kotizacije po kategorijama

Iznos kotizacije /KM
Za pravna lica 60 KM
Za pojedince 50 KM
Za članove DPRS, DPF BiH i DP Brčko Distrikta 40 KM
Za studente i nezaposlene 20 KM
Iznos kotizacije uključuje prisustvo svim predavanjima i radionicama.Poželjno je na skup doći sa potvrdom o uplaćenoj kotizaciji.

UPLATE se mogu vršiti do dana početka skupa putem opšte uplatnice/naloga u banci ili pošti na broj računa: 1408021130000164 kod SBERBANK d.d. Sarajevo; JIB: 4600317110008. Pri tome upišite tačne podatke:

UPLATILAC: Ime i prezime učesnika sa kompletnim podacima za kontakt ili naziv ustanove sa obaveznom naznakom lica za koje se vrši uplata
SVRHA UPLATE: Kotizacija za II Stručni skup 2014
PRIMALAC: Društvo psihologa Brčko distrikta, Brčko

Svi učesnici skupa dobijaju sertifikat o učešću. U okviru skupa biće obezbjeđena kafa i osvježenje u pauzama.

Organizacioni odbor
doc. dr  Miroslav Gavrić, predsjednik
Ksenija Ristić, član
Kristina Blagojević, član