Program II stručnog skupa psihologa Brčko distrikt BiH

“Darovitost/nadarenost i obrazovanje”,
Omladinski centar, 29.08.2014. god.

 • 8:30 – 9:00 – Registracija učesnika
 • 9:00 – Otvaranje skupa – Gradonačelnik Brčko distrikta dr Anto Domić, Predsjednica Društva psihologa Brčko distrikta BiH Dubravka Lukač
 • 9:15 – Uvodno izlaganje: Programi identifikacije i rada sa nadarenima u BiH i zemljama okruženja (doc.dr. Elvis Vardo)
 • 9:30 – Modeli nadarenosti: Geneza koncepta nadarenosti (jednodimenzionalni – multidimenzionalni (Renzulli pristupi) doc.dr. Elvis Vardo
 • 10:15 – Savremeni modeli nadarenosti (Gagnov model diferencijacije, Minhenški model) prof. dr. Nermin Đapo
 • 11:00 – Pauza za kafu
 • 11: 15 – Prepoznavanje i identifikacija nadarenih doc.dr. Elvis Vardo
 • 12:00 – Rad sa nadarenim (prezentacija programa : EUREKA: Program za razvijanje nadarenosti kod djece osnovnoškolskog uzrasta) prof. dr. Nermin Đapo
 • 13:00 – Pauza za ručak
 • 14:00 – RADIONICE (odvijale bi se paralelno u dvije prostorije)
 • Radionica 1 – Trenutno stanje provođenja programa identifikacije i programa rada sa nadarenim učenicima u okviru BH odgojno-obrazovnih ustanova doc.dr. Elvis Vardo
 • Radionica 2 – Prijedlozi za poboljšanje trenutnog stanja prof. dr. Nermin Đapo
 • 15:00 – Završna diskusija (Moderator Doc. dr Miroslav Gavrić)
 • 16:00 – Zatvaranje skupa