Održan II stručni skup pod nazivom “Darovitost/nadarenost i obrazovanje”

b991d855acb66e5dd2192a002bc3efee7d97c370b4c2f81b29d352508180e08bU organizaciji Društva psihologa Brčko distrikta BiH, u prostorijama Omladinskog centra u Brčkom održan je II Stručni skup pod nazivom “Darovitost/nadarenost i obrazovanje”.

Stručni skup psihologa je okupio eminentne profesore sa Univerziteta u Sarajevu i Tuzli, kao i psihologe iz Brčko Distrikta, Federacije BiH i Republike Srpske. Cilj skupa je sticanje usmjerenih znanja i vještina, njegovanje interdisciplinarnog pristupa kroz saradnju sa srodnim strukama, kao i unapređenje psihološke djelatnosti u našoj zemlji, a u pogledu afirmacije darovitih/nadarenih u obrazovnom sistemu.

“Ono na čemu ćemo mi insistirati je da se radom sa nadarenim učenicima počne što ranije, još od prvih razreda osnovne škole. Taj pristup u radu sa nadarenim učenicima je donekle zanemaren. Mi smo imali iskustvo sa učenicima četvrtih i petih razreda osnovnih škola i mislim da su naša iskustva, a prvenstveno iskustva učenika koji su bili uključeni u te programe, bila jako pozitivna.”, izjavio je Nermin Đapo, profesor na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu.

U okviru skupa su bila upriličena predavanja, edukacije, radionice i prezentacije o aktuelnom statusu daravitih/nadarenih u obrazovnom sistemu.

„U zakonu Brčko Distrikta, što se tiče obrazovanja, djeca koja su odlikaši imaju pravo, to se regulira pravilima svake škole, da se prebace u slijedeći razred ukoliko su na odgovarajućem emotivnom nivou, a na intelektualnom već odgovaraju.“, izjavila je Dubravka Lukač, predsjednica Društva psihologa Brčko distrikta BiH.

„Nadamo se da će ovaj stručni skup dati odgovor na pitanje šta s tom djecom i šta Brčko distrikt može uraditi da djeca koja su nadarena mogu da ispune sve ono za šta posjeduju kapacitete.“, izjavio je Miroslav Gavrić, predsjednik OO Stručnog skupa psihologa.
U školama imamo situaciju da svi oni koju su napredni nemaju mogućnost pokazati svoju kreativnost, niti ih škola prepoznaje. Jednostavno, škola je napravljena za prosječne i ispodprosječne učenike, pri čemu se kreativnost ne stimulira, a bez toga nema napretka, naglasio je Gavrić.