Organizacija skupa

Organizacioni odbor

 • prof. dr Miroslav Gavrić, predsjednik
 • doc. dr Tea Vučina
 • doc. dr Elvis Vardo
 • doc. dr Nataša Kostić
 • mr Dijana Đurić
 • mr Dubravka Lukač
 • Aleksandra Veljančić
 • Remzija Šetić
 • Danijel Hopić
 • Slavica Panić
 • Blaženka Blagojević

Programski odbor

 • doc. dr Kristina Sesar, predsjednica
 • doc. dr Sanja Radetić Lovrić
 • doc. dr Milica Drobac
 • doc. dr Saša Drače
 • prof. dr Jadranka Kolenović-Đapo
 • doc. dr Enedina Hasanbegović-Anić
 • doc. dr Dženana Husremović
 • doc. dr Šuajb Solaković
 • doc. dr Indira Fako

Počasni odbor

 • prof. dr Ismet Dizdarević
 • prof. dr Nedjeljka Gajanović
 • prof. dr Petar Stojaković