Prof. dr Vladimir Takšić

Prof. dr Vladimir Takšić

Redoviti profesor na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci, gdje je nosilac obaveznih kolegija Teorija mjerenja, Psihometrija, Konstrukcija psihologijskih mjernih instrumenata i Inteligencija, a povremeno i izbornog kolegija Odabrana poglavlja iz metodologije. Gostujući je nastavnik na Odsjecima za psihologiju Umea (Švedska), Zagreb, Ljubljana, Sarajevo  i Osijek. Bio je sedam godina prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju. U uredništvu je časopisa Psihološka Obzorja (Ljubljana) i Primenjena psihologija (Novi Sad). Član je Association for Psychological Science (APS), International Cross Cultural Association, Hrvatskog psihološkog društva i Hrvatske psihološke komore i predstavnik RH u Board of Scientific Affairs EFPA. Voditelj je nekoliko projekata «Razvoj i kroskulturalna provjera konstrukta emocionalne inteligencije» koje je financiralo MZOŠ i EU FP6 Projekta «Mobile base game learning».  Recenzent je znanstvenih časopisa International Journal of Psychology, Learning and Individual Differences, Sustainable Development, Psihologijske teme, Društvena istraživanja, Psihološka obzorja, Primenjena psihologija, Psihologija i Suvremena psihologija, kao i većeg broja sveučilišnih udžbenika. Objavio je 60ak članaka u recenziranim časopisima i jednu monografiju, a sudjelovao na 80ak međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova.

Bio je predsjednik Organizacijskih odbora  4. europske konferencije pozitivne psihologije (Opatija, srpanj, 2008. godine) i 3. Međunarodnog kongresa emocionalne inteligencije održanog u rujnu 2011 u Opatiji. Suosnivač i tajnik International Society in Emotional Intelligence.

Godine 2008. dobio je  priznanje Hrvatskog psihološkog društva „Marulić: Fiat Psychologia“ za izniman doprinos primijenjenoj psihologiji, a 2009. godine nagradu “Ramiro Bujas” za osobito vrijedno ostvarenje na društvenoj afirmaciji psihologije za međunarodnu promociju hrvatske psihologije. Zajedno s kolegama s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci 2014. godine dobio je Državnu nagradu za znanost za popularizaciju psihologije.

U posljednje vrijeme najviše se bavi konstrukcijom i međukulturalnom validacijom psihologijskih mjernih instrumenata u području emocionalne inteligencije.