Rok za prijavu sažetaka

Drage kolegice i kolege,

 

U želji da se na Kongresu nađe što veći broj radova, rok za prijavu sažetaka za IV kongres psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem koji će se održati od 26. do 28. veljače/februara 2015. godine u Brčko distriktu BiH ponovo je produžen i to do 15. studenog/januara 2015. godine. Detaljnije informacije o IV kongresu psihologa Bosne i Hercegovine možete pogledati na mrežnoj stranici http://dpbd.org

 

Predsjednik Organizacionog odbora                                  Predsjednica programskog odbora

Dr. sci Miroslav Gavrić, vanredni profesor                           Dr. sc. Kristina Sesar, docent

Instrukcije za plaćanje iz inostranstva

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE ZA PRAVNA LICA

MOLIMO PLATITE KAKO SLIJEDI:

U KORIST:

SBERBANK BH D.D.
SWIFT Code: SABRBA22
IBAN: BA 39 1408021200377544
KOD:

RAČUN BR.:
IME KORESPODENTNE BANKE:
SWIFT:

KRAJNJI KORISNIK (NAZIV FIRME): DRUŠTVO PSIHOLOGA BRČKO DISTRIKTA BIH
BROJ RAČUNA KORISNIKA: 1408021200377544
OSTALI IDENTIFIKACIONI DETALJI O KORISNIKU:
ADRESA: KLOSTERSKA BB, BRČKO
JIB: 4600317110008