COMPLEX REACTIONMETER DRENOVAC

COMPLEX REACTIONMETER DRENOVAC

DINAMIČKE OSOBINE KOGNITIVNIH FUNKCIJA I ISKUSTVA U RADU SA ONKOLOŠKIM PACIJENTIMA KBC RIJEKA

D.Petranović, M.Špaček

CRD serija kognitivnih testova jedinstven je informatički sustav za kronometrijsko mjerenje niza kognitivnih funkcija. Već više od 40 godina koristi se u psihološkoj dijagnostici i selekciji ispitanika na različitim područjima (u školstvu, vojsci, policiji, sportu i dr.). Predstavlja pouzdani instrumentarij za znanstvena istraživanja. Za razliku od klasičnih psihologijskih testova, testovi CRD serije daju informaciju o dinamičkim osobinama mjerenih kognitivnih funkcija kao što su: brzina, stabilnost, snaga (izdržljivost) i pouzdanost odvijanja kognitivnih funkcija te funkcionalne smetnje u mentalnom procesiranju. Testove CRD serije moguće je višekratno ponavljati na istom ispitaniku pa su isti pogodni za praćenje fluktuacije efikasnosti i promjena dinamičkih značajki mentalnog procesiranja ispitanika pod utjecajem različitih faktora.
U radionici će biti prikazana:

  • Teoretska osnova kronometrije mentalnog procesiranja
  • Vlastita iskustva primjene CRD serije kognitivnih testova na onkološkim bolesnicima.
  • Automatska izrada individualnog psihološkog profila.

 

Polaznicima će biti omogućeno osobno testiranje testovima CRD serije i usporedba vlastitih postignuća (profila) sa već postojećim standardiziranim rezultatima.

VODITELJI: Duška Petranović, Martina Špaček, Sergej Drenovac