KAKO (NE)UPROPASTITI PORODICU KOMUNIKACIJOM

KAKO (NE)UPROPASTITI PORODICU KOMUNIKACIJOM

Ivana Živković, Gabriela Ninković Došen, Sandra Turudija, Aleksandra Stojanović, Snježana Ivanović, Mihaela Gračanin

 

Kvalitet porodičnih odnosa u značajnoj mjeri zavisi od kvaliteta komunikacije. Neadekvatna komunikacija može doprinijeti disfukcionalnim odnosima unutar porodice što se najviše odražava na najmlađe i najosjetljivije članove porodice. Imajući u vidu značaj komunikacije, kroz grupni proces ćemo naglasiti pojedine oblike komunikacije koji mogu značajno uticati na funkcionisanje porodičnog sistema. U uvodnom dijelu, svi učesnici asociraju osnovne pojmove značajne za proces komunikacije i diskutuju o načinima komuniciranja u okviru porodice. Zatim se formiraju male grupe u kojima učesnici na različite načine pristupaju obradi problema u komunikaciji sa naglaskom na disfunkcionalnim oblicima komunikacije i njihovim posledicama na članove porodice. Svaka grupa, na svoj način (igranje uloga, likovno predstavljanje, …) izlaže teme kojima su se bavili. Na osnovu toga, razvija se zajednička diskusija o funkcionalnosti i efektima predstavljenih oblika komunikacije i mogućim funkcionalnijim načinima komuniciranja. Radionica završava naglaskom na važnosti dobre komunikacije i značaju verbalnih i neverbalnih poruka koje će učesnici međusobno razmjeniti.

 

Učesnici radionice mogu biti svi zainteresovani, prisutni na kongresu (učesnici, gosti, studenti…). Maksimalan broj učesnika je 35.

Trajanje: 80 minuta

Plakat za radionicu -Kongres