XI internacionalna konferencija Dani primenjene psihologije

“XI internacionalna konferencija Dani primenjene psihologije, koju organizuje Departman za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, biće održana 25. i 26. septembra 2015. godine, na Filozofskom fakultetu u Nišu. Tema ovogodišnjeg skupa su savremena istraživanja u psihologiji. Više informacija o konferenciji možete naći ovde

http://www.psihologijanis.rs/dpp/