Skip to main content

Pozivno pismo za III Stručni skup pod nazivom “Vršnjačko nasilje”

Poštovane kolegice i kolege,

Društvo psihologa Brčko distrikta BiH u saradnji sa Društvom psihologa Republike Srpske i Društvom psihologa Federacije BiH, kao zajednički  cilj ima afirmaciju struke u svim oblastima djelovanja psihologa kroz razvoj i unapređenje teorije i prakse, te edukaciju i istraživanja.

Ovim putem Vas obavještavamo da Društvo psihologa Brčko organizuje III Stručni skup pod nazivom “Vršnjačko nasilje” koji će se održati 28. avgusta 2015. u prostorijama gradskog Omladinskog centra Brčko od 09:00-15:30 časova.

Ovo je treći put u našem gradu da će se održati stručni skup koji će okupiti eminentne profesore: doc. dr Tamaru Spahić Efendić i prof. dr Mariju Zotović Kostić, sa Univerziteta u Tuzli i Novom Sadu, kao i psihologe iz Brčko distrikta, Republike Srpske i Federacije BiH.

Cilj skupa je sticanje usmjerenih znanja i vještina, njegovanje interdisciplinarnog pristupa kroz saradnju sa srodnim strukama, kao i unapređenje psihološke djelatnosti u našoj zemlji, a u pogledu prevencije i suzbijanja vršnjačkog nasilja.

U okviru skupa će biti upriličena predavanja, edukacije, radionice, prezentacije i prikaz istraživanja o navedenoj temi. Organizacioni odbor skupa poštujući ranije zahtjeve kolega za dodatnim usavršavanjima iz određenih psiholoških oblasti, prepoznao je ovu oblast kao najmanje pokrivenu kontinuiranom edukacijom.

Program skupa se nalazi u prilogu, kao i na sajtu Društva psihologa Brčko distrikta BiH www.dpbd.org. Vaše prijave možete slati najkasnije do 24. avgusta 2015. godine. Prijave slati isključivo na e-mail: drustvopsihologabrcko@hotmail.com.

U prijavi (u prilogu) treba navesti ime i prezime, lične podatke (sa obaveznim JMBG, e-mail, telefonom i potpunom adresom na koju želite da Vam stiže pošta). Kolege koje su zaposlene i čije institucije snose troškove kotizacije za učešće na skupu, trebaju naznačiti podatke ustanove iz koje dolaze sa obaveznim JIB brojem  ustanove.

Iznos kotizacije za učešće je  70,00 KM, dok učesnici koji izvrše uplate do 31.07.2015. plaćaju iznos rane kotizacije 50,00 KM. Iznos kotizacije uključuje prisustvo svim predavanjima i radionicama. Poželjno je na skup doći sa potvrdom o uplaćenoj kotizaciji.

UPLATE se mogu vršiti do dana početka skupa putem opšte uplatnice/naloga u banci ili pošti na broj računa: 1408021130000164 kod SBERBANK d.d. Sarajevo; JIB: 4600317110008. Molimo Vas da upišite tačne podatke:

  • UPLATILAC: Ime i prezime učesnika sa kompletnim podacima za kontakt ili naziv ustanove sa obaveznom naznakom lica za koje se vrši uplata;
  • SVRHA UPLATE: Kotizacija za III Stručni skup 2015;
  • PRIMALAC: Društvo psihologa Brčko distrikta BiH, Brčko.

Svi učesnici skupa dobijaju sertifikat o učešću. U okviru skupa biće obezbjeđena kafa i osvježenje u pauzama.