Program III Stručnog skupa pod nazivom “Vršnjačko nasilje”,

Program III Stručnog skupa psihologa Brčko distrikt BiH

“Vršnjačko nasilje”,

Brčko, 28.08.2015. godine u 09:00h

Gradski omladinski centar, Trg pravde 18, Brčko distrikt BIH

Petak, 28. avgust 2015. godine

8:30 – 9:00

Registracija učesnika

09:00

Otvaranje skupa – gradonačelnik Brčko distrikta, dr Anto Domić; Predsjednica Društva psihologa Brčko distrikta BiH, mr sci. Dubravka Lukač

09:15-11:00

 

dr sci. Tamara Efendić-Spahić:

  • Zašto vršnjačko nasilje?
  • Vršnjačko nasilje i značajne varijable – dispozicijske karakteristike, porodični kontekst, okruženje
  • Školsko okruženje i vršnjačko nasilje
  • Prevencija i edukacija

 

11:00

Pauza za kafu

11:15-12:00

dr sci. Tamara Efendić-Spahić:

Radionica- Kako baratati sopstvenom ljutnjom?

 

12:15-13:00

 

prof. dr Marija Zotović Kostić: Nasilje kao vid rizičnog ponašanja u adolescenciji – izazovi za psihološku teoriju i praksu

13:00

Pauza za ručak

14:00-14:15

dipl.psiholog Zdravka Ivandić: Rezultati istraživanja o stavu prema nasilju među srednjoškolcima u okviru projekta DPBD- U susret mentalom zdravlju

14:15-15:00

dr sci. Tamara Efendić-Spahić:

Promocija knjigePsihologija roditeljstva

15:00

Zatvaranje skupa