Skip to main content

Pozivno pismo za IV Stručni skup pod nazivom “Djeca u riziku”

Poštovani,
Društvo psihologa Brčko distrikta BiH u saradnji sa Društvom psihologa Republike Srpske i Društvom psihologa Federacije BiH, kao zajednički  cilj ima afirmaciju struke u svim oblastima djelovanja psihologa kroz razvoj i unapređenje teorije i prakse, te edukaciju i istraživanja.

Ovim putem Vas obavještavamo da Društvo psihologa Brčko, organizuje IV Stručni skup pod nazivom “Djeca u riziku” koji će se održati 24. novembra 2016. u prostorijama gradskog Omladinskog centra Brčko od 09:00-16:30 časova.

Ovo je četvrti put u našem gradu da će se održati stručni skup koji će okupiti eminentne profesore sa Univerziteta u Banja Luci i Sarajevu, kao i psihologe i druge struke, iz Brčko distrikta, Republike Srpske i Federacije BiH. Cilj skupa je sticanje usmjerenih znanja i vještina, njegovanje interdisciplinarnog pristupa kroz saradnju sa srodnim strukama, kao i unapređenje psihološke djelatnosti u našoj zemlji, a u pogledu prevencije rizičnog ponašanja.

U okviru skupa će biti upriličena predavanja, edukacije, radionice, prezentacije i prikaz istraživanja o navedenoj temi. Organizacioni odbor skupa poštujući ranije zahtjeve kolega za dodatnim usavršavanjima iz određenih psiholoških oblasti, prepoznao je ovu oblast kao najmanje pokrivenu kontinuiranom edukacijom.

Program skupa se nalazi u prilogu, kao i na sajtu Društva psihologa Brčko distrikta BiH www.dpbd.org. Vaše prijave možete slati najkasnije do 24. novembra 2016. godine.

Prijave slati isključivo na e-mail: drustvopsihologabrcko@hotmail.com.

U prijavnom obrascu (u prilogu) treba navesti lične podatke i podatke ustanove.

Iznos kotizacije za individualno učešće je  20,00 KM, dok je grupna kotizacija za 3 i više učesnika iz iste ustanove, 15,00 KM po članu.  Iznos kotizacije uključuje prisustvo svim predavanjima i radionicama. Kolege koje su zaposlene i čije institucije snose troškove kotizacije za učešće na skupu, trebaju naznačiti podatke ustanove iz koje dolaze sa obaveznim JIB brojem  ustanove.

UPLATE se mogu vršiti do dana početka skupa putem opšte uplatnice/naloga u banci ili pošti na broj računa:

  • 1408021130000164 kod SBERBANK d.d. Sarajevo; JIB: 4600317110008.

Molimo Vas da upišite tačne podatke:

  • UPLATILAC: Ime i prezime učesnika sa kompletnim podacima za kontakt ili naziv ustanove sa obaveznom naznakom lica za koje se vrši uplata;
  • SVRHA UPLATE: Kotizacija za IV Stručni skup 2016, Brčko distrikt BiH;
  • PRIMALAC: Društvo psihologa Brčko distrikta BiH, Brčko.

Svi učesnici skupa dobijaju certifikat o učešću.

U okviru skupa biće obezbjeđena kafa, sendvič i osvježenje u pauzama.

Dobrodošli!

Organizacioni odbor skupa

mr sci. Dubravka Lukač, predsjednik
Ivana Kokanović, član
Stanislava Galić, član
Blaženka Sedlarević, član
Kristina Blagojević, član
Edina Šadić, član