Skip to main content

Program IV stručnog skupa psihologa

Program IV Stručnog skupa psihologa Brčko distrikt BiH

“Djeca u riziku”,

„Sistem rane detekcije rizičnih ponašanja djece

u osnovnim i srednjim  školama“

Brčko, 24.11.2016. godine u 09 00 h

Gradski omladinski centar, Trg pravde 18, Brčko distrikt BIH

 

24. novembar 2016. godine
08:30 – 09:00 Registracija učesnika
09:00 – 09:15 Otvaranje skupa – dr.med.Anto Domić, gradonačelnik Brčko distrikta BiH,

Predsjednik Društva psihologa Brčko distrikta BiH, Dubravka Lukač

09:15 – 10:15 „Održivi programi prevencije rizičnog ponašanja djece“

prof. dr Elmedin Muratbegović,

Fakultet za kriminalistiku,kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu

10:15 – 10:20 Pauza
10:20 – 11:20 „Primjena hodograma za postupanje policije, centara za socijalni rad i škola u slučajevima primjene alternativnih mjera“

prof. dr Elmedin Muratbegović,

Fakultet za kriminalistiku,kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu

11:20 – 11:50 Pauza
11:50 – 12:35 Rana identifikacija „djece u riziku“  (Matrica)

prof. dr  Sanja Radetić Lovrić, Filozofski fakultet-odsjek Psihologija; Univerzitet u Banjaluci

12:35 – 13:35 Ličnost maloljetnog prestupnika: Da li je „dijete u riziku“ i maloljetni prestupnik?

prof. dr Sanja Radetić Lovrić,

Filozofski fakultet-odsjek Psihologija; Univerzitet u Banjaluci

13:35 – 13:50 Pauza
13:50 – 14:35 „Značaj alternativnih mjera za djecu u sukobu sa zakonom“

prof. dr Elmedin Muratbegović,

Fakultet za kriminalistiku,kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu

14:35 – 15:20 „Kreiranje individualnog tretmana za „djecu u riziku“

prof. dr Sanja Radetić Lovrić

Filozofski fakultet-odsjek Psihologija; Univerzitet u Banjaluci

15:20 – 15:50 „Relacije porodičnih odnosa, zadovoljstva životom sa zloupotrebom psihoaktivnih supstanci kod mladih u Brčko distrikt BiH“- prezentacija istraživanja

mr.sc. Edina Šadić

15:50 – 16:20 Diskusija