Šesti kongres psihologa Bosne i Hercegovine

Obavještavamo Vas da će “Šesti  kongres psihologa Bosne i Hercegovine” sa međunarodnim učešćem biti održan u periodu 11.-13. april 2019. godine, u hotelu „Bosna“ Banja Luka.

Organizator Kongresa je  Savez društava psihologa Bosne i Hercegovine – Društva psihologa Republike Srpske, Društva psihologa u Federaciji BiH,  i Društva psihologa Brčko distrikta.

Kongres će uključivati radove iz svih oblasti psihologije kroz usmena izlaganja i poster prezentacije, tematske simpozijume i okrugle stolove.

Radujemo se  vašem učešću i lijepom druženju u Banja Luci.

Prijava radova
  • Rok za prijavu sažetaka je 31.1.2019. godine.
  • Prva recenzija 15.02.2019. – 01.03.2019.
  • Radovi mogu biti na  bosanskom, srpskom, hrvatskom  ili engleskom jeziku

Kotizacija

  • rana kotizacija 28.02.2019. 70 KM (50 KM za članove DPRS) po radu
  • kasna kotizacija 90 KM (70 KM za članove DPRS) po radu
  • studenti dodiplomskog studija su oslobođeni kotizacije

Organizacioni i programski odbor

http://savezdpbih.ba/

Зaштитa дjeцe oд злoупoтрeбa нa Интeрнeту – Успoстaвљaњe систeмa зaштитe oд злoупoтрeбe нa Интернeту нa пoдручjу Брчкo Дистриктa БиХ (прва фaзa)

Градоначелник Брчко дистрикта Мр. сци Синиша Милић, је препознао значај Друштва психолога Брчко дистрикта у промоцији менталног здравља те је одобрио друштву Грант средстава, односно покровитељство пројекта „Зaштитa дjeцe oд злoупoтрeбa нa Интeрнeту – Успoстaвљaњe систeмa зaштитe oд злoупoтрeбe нa Интернeту нa пoдручjу Брчкo Дистриктa БиХ (прва фaзa)“. Пројект тим Друштва психолога Брчко дистрикта претходна три мјесеца је успјео урадити велики дио активности које су предвиђене пројектом, те планира да 26.09.2018. год. у Хотелу „Јелена“ са почетком у 12 00 одржи Стручни скуп (сатница је у прилогу) на којем ће презентовати резултате истраживања пред педагозима, психолозима и социјалним радницима запосленим у Одјељењу за Образовање Брчко дистрикта, те другим стручњацима који су заинтересовани за ову област. То ће бити прилика да се и јавност упозна са подацима о злоупотреби интернета међу младима што је један од свеприсутнијих проблема код младих. Сви чланови Друштва психолога Брчко дистрикта су добро дошли.

 

Прoгрaм скупa:

Зaштитa дjeцe oд злoупoтрeбa нa Интeрнeту-Успoстaвљaњe систeмa зaштитe oд злoупoтрeбe нa Интeрнeту нa пoдручjу Брчкo Дистриктa БиХ (првa фaзa),

 

Брчкo, 26.09.2018. гoдинe у 12:00h
Хoтeл „Jeлeнa“, Брчкo дистрикт БИХ

 

Сриjeдa, 26. сeптeмбaр 2018. гoдинe
11:30 – 12:00 Рeгистрaциja учeсникa и ПРEСС
12:00 Oтвaрaњe скупa – грaдoнaчeлник Брчкo дистриктa,
мр Синишa Mилић;Друштвa психoлoгa Брчкo дистриктa БиХ,
прoф. др Mирoслaв Гaврић

Oдjeљeњe зa oбрaзoвaњe,
прoф. Сeнaд Oсмaнoвић

12:15-13:00 Прoф. др Eлвис Вaрдo:

  • Злoупoтрeбa интeрнeтa мeђу млaдимa у Брчкoм, рeзултaти истрaживaњa.
  • Вршњaчкo нaсиљe нa сoциjaлним мрeжaмa
  • Прeвeнциja и eдукaциja
13:00 Пaузa зa кaфу
13:15-14:00 Прoф. др Eлвис Вaрдo, прoф. др Mирoслaв Гaврић

Рaдиoницa/oкругли стo – Прeвeнциja злoупoтрeбe интeрнeтa кoд дjeцe

14:15-14:30 Прoф. др Mирoслaв Гaврић, прoф. др Eлвис Вaрдo

Зaвршнa рaзмaтрaњa и зaкључци

14:30 Зaтвaрaњe скупa

Кoнтaкт тeл. 065 645 730

Кoрдинaтoр прojeктa:
Прoф.др Mирoслaв Гaврић

Aсистeнт:
Нaтaшa Ристић

Psihološke radionice za djecu predškolskog  uzrasta “Napredujmo zajedno“ i Razvojno psihološko savjetovalište

Psihološke radionice za djecu predškolskog  uzrasta “Napredujmo zajedno“ i Razvojno psihološko savjetovalište

 

Poštovani roditelji,

Ovim putem Vas obavještavamo da Društvo psihologa Brčko distrikta počinje sa realizacijom projekta „Napredujmo zajedno“ u sklopu kojeg ćemo organizovati psihološke radionice za djecu predškolskog uzrasta (djeca uzrasta od 5 do 7 godina). Projekat počinje sa realizacijom 17.09.2018. godine u prostorijama MZ Grčica i trajaće narednih tri mjeseca.

Cilj radionica za djecu predškolskog uzrasta jeste da u jednom sigurnom prostoru pod vođstvom stručnih lica na kvalitetan način provode svoje slobodno vrijeme, unaprijede svoja znanja i tehnike, unaprijede svoje komunikacijske i socijalne vještine, razvijaju timski rad, razvijaju kognitivne sposobnosti, jačaju pozitivnu sliku o sebi, povećavaju samopouzdanje, a sve to kroz igru i zabavu. Radionice će biti dobra pripremna osnova za polazak u školu, jer će biti edukativne, kreativne i sportske.

Ono što je važno spomenuti jeste da će radionice imati inkluzivni karakter. Veoma je važna socijalna integracija djece s poteškoćama u razvoju i njihovih vršnjaka koji nemaju poteškoće. Radionice će biti besplatne i roditelji će potpisati pristanak bez koga djeca neće moći prisustvovati na radionicama.

Radionice će voditi edukoradionicavani tim psihologa, koji su ujedno i članovi Društva psihologa Brčko distrikta BiH. Voditelji radionica, psiholozi koji imaju iskustva u radu sa djecom, će prije početka projekta proći edukaciju iz Radioničkog pristupa.

Radionice će se održavati 5 dana u sedmici (od ponedeljka do petka) i trajaće 2 sata u periodu od 10 h do 12 h u prostorijama MZ Grčica.

Želimo Vam izraziti dobrodošlicu i poželjeti uspješnu saradnju u narednom periodu na zadovoljstvo svih učesnika ovog projekta.

Vaše prijave možete slati najkasnije do 17. septembra 2018. godine na e-mail: napredujmozajedno@hotmail.com, ili nas kontaktirajte na broj telefona: 061/ 133-949.

 

S poštovanjem,
Društvo psihologa Brčko distrikta BiH