Članovi Društva psihologa Brčko distrikta učestvovali na stručnom seminaru iz oblasti Teorije afektivne vezanosti

Članovi Društva psihologa Brčko distrikta učestvovali su na stručnom seminaru iz oblasti Teorije afektivne vezanosti, a na temu „Obrasci partnerske afektivne vezanosti-prepoznavanje i intervencija“.

Naglasak je bio na prepoznavanju i razumijevanju obrazaca partnerske vezanosti, te uticaju rane traume na izgradnju afektivnog obrasca, a zatim na izbor partnera.

Pored razumijevanja bazičnih koncepata, akcenat je stavljen i na procjenu kvaliteta partnerskih veza, te prepoznavanje i rad sa partnerima i djecom u situacijama visoko konfliktnih razvoda.

Predavač je bila prof. dr TATJANA STEFANOVIĆ STANOJEVIĆ, psiholog razvojne orijentacije i istraživač u oblasti teorije afektivne vezanosti.