Održan sastanak Upravnog odbora Saveza društava psihologa BIH

U Sarajevu u Hotelu Holiday je 22.11.2018. god. održan sastanak Upravnog odbora Saveza društava psihologa BIH