Kotizacija

Rana kotizacija za sudionike/učesnike iz Bosne i Hercegovine koji su redovni članovi (uplaćena članarina za 2014. godinu) Društva psihologa u Federaciji BiH, Društva psihologa Republike Srpske i Društva psihologa Brčko distrikta iznosi 60KM, za ostale sudionike/učesnike iz Bosne i Hercegovine 80KM, te za sudionike/učesnike iz inozemstva/inostranstva 100KM.

Kasna kotizacija poslije 31.12.2014. će biti u 50% većem iznosu od rane kotizacije (90KM, 120KM, 150KM).

Učesnicima iz BiH kojima Organizacije/firme plaćaju kotizaciju žiralno, iznos rane kotizacije je 80 KM, a kasne 120 KM.

Studenti i umirovljenici/penzioneri su oslobođeni plaćanja kotizacije.

Kotizacija za sudionike/učesnike kongresa uključuje pravo sudjelovanja/učestvovanja u svim kongresnim aktivnostima, kongresne materijale uključujući program i knjigu sažetaka, osvježenje u pauzama, domjenak/koktel dobrodošlice, te kongresnu večeru.

Uputstva za radove

Uputstvo za pisanje rezimea

Program kongresa obuhvaća/ta priopćenja/saopštenja izvornih temeljnih/bazičnih i primijenjenih istraživanja iz svih područja psihologije kroz tematske simpozije, okrugle stolove, usmena izlaganja i poster prezentacije.

Radovi se prijavljuju preko sajta www.dpbd.org. Rok za prijavu sažetaka je 15.01.2015. godine. Sažetak rada treba biti napisan na standardnom hrvatskom, srpskom, bosanskom ili engleskom jeziku.

Sažeci koji budu značajno jezično odstupali od standarda odabranog jezika neće biti uključeni u postupak recenzije. Opseg sažetka treba  biti od  200 do 300 riječi, što ne uključuje naslov rada, ime autora i naziv institucije. Sažetak treba biti napisan na latiničnoj tastaturi, koristeći Times New Roman font, veličina fonta 12. Autori trebaju označiti koju vrstu izlaganja prijavljuju (simpozij, usmeno izlaganje, poster ili okrugli stol) kao i područje ili granu psihologije.

Sažeci empirijskih radova trebaju sadržavati jasno izložen cilj i/ili problem istraživanja, metodologiju te glavne rezultate s naznakama njihove interpretacije te zaključak. Pri navođenju rezultata potrebno je navesti statističke metode koje su korištene u obradi podataka kao i najznačajnije rezultate.

Na kraju rezima potrebno je navesti tri do pet ključnih riječi. Sažetak ne smije sadržavati tabele i grafikone. Također, nije potrebno navoditi literaturu, ni u samom sažetku, niti na kraju sažetka.

Jedna osoba može biti autor u najviše tri rada, pri čemu na samo jednom može biti prvi ili jedini autor.

Svi prijavljeni radovi biti će podvrgnuti anonimnoj recenzije nakon čega će se donijeti odluka o njihovu prihvaćanju za izlaganje na kongresu. Obavijest autorima o prihvaćanju rada biti će poslana do 15.01.2015. Sažeci prihvaćenih radova bit će tiskani/štampani u knjizi sažetaka koja će biti objavljena prije početka održavanja kongresa.

U program i knjigu sažetaka bit će uvršteni samo radovi prihvaćeni za izlaganje, čiji autori uplate kotizaciju najkasnije do 31.01.2015. godine. Nakon Kongresa, autori će imati mogućnost objaviti radove koji su izlagani na kongresu u Zbirci/zborniku radova IV kongresa psihologa Bosne i Hercegovine.

Radovi će proći postupak recenzije.

Rok za predaju kompletnih radova je 01.05.2015. godine.

Oblici sudjelovanja

Oblici sudjelovanja na Kongresu mogu biti:

 • usmeno saopštenje
 • simpozijum
 • poster prikazi
 • okrugli sto
 • radionice
 • predstavljanja novih knjiga, psihologijskih mjernih instrumenata
  i drugih publikacija)

Usmeno saopštenje

Trajanje usmenog saopštenje ograničeno je na 10 minuta, a neposredno nakon
svakog izlaganja predviđena je rasprava u trajanju od 5 minuta ili na kraju
sekcije (prema dogovoru i odluci voditelja).

Simpozij

Simpozij treba imati 4 do 5 izlaganja, voditeljicu/voditelja koji organizuju simpozij te diskutanta/diskutanticu koji na kraju daje svoj ekspertski osvrt (ističe zajedničko u radovima i doprinos simpozija – to je usmeni komentar bez pisanog sažetka). Ukupno trajanje simpozija ne smije prelaziti 120 minuta. Trajanje pojedinačnih izlaganja unutar simpozija dogovaraju voditelj i sudionici. Voditelj simpozija prijavljuje naziv simpozija te u voditeljskom sažetku opisuje ideju simpozija, daje pregled tema unutar njega te na kraju navodi ime diskutanta. Osim toga naslov, autore i sažetak svakog rada u simpoziju također prijavljuje voditelj simpozija. Sudionici simpozija se sami posebno prijavljuju kao sudionici konferencije („prijava sudjelovanja”).

Poster prikazi

Posteri različite tematike, dimenzije ne veće od B1 (100cm visina x 70 cm dužina)

Okrugli stol

Raspravu o relevantnoj strukovnoj, stručnoj ili istraživalačkoj temi organizira i vodi prijavljeni voditelj u trajanju do 90 minuta.

Radionice

Radionice su mjesto gdje program zapravo želimo osmisliti zajedno sa vama.  Stoga vas molimo da se aktivno uključite u rad Radionica, i to na dva načina:

 1. kao sudionici, pri čemu možete naravno sudjelovati na više radionica – broj nije ograničen,  jedino je potrebno odabrati one koje se ne održavaju istovremeno. Prijave za ovaj način sudjelovanja biti će otvorene od 15.1. do 15.2. 2015. (zbog potrebe organizacije radionice!) i to putem interneta, na link: —-
 2. kao organizatori radionica (aktivni sudionici), za što je potrebna prijava teme radionice u formi sažetka na link:
  PRIJAVA SAŽETAKA/REZIMEA

sažetak u kojem se opisuje cilj i način organizacije  radionice  treba imati do 300 riječi i potrebno ga je prijaviti  najkasnije do 15.01.2015. Obavijest o prihvaćanju radionice biti će vam upućena najkasnije do 15.01.2015. godine

Popis prihvaćenih tema radionica odnosno radionica na koje se možete prijaviti kao sudionici  biti će objavljen na web stranici kongresa  15.01.2015. godine. Broj sudionika na radionicama biti će ograničen.

Radionice  su besplatne, odnosno u sklopu kotizacije.