Skip to main content

Društveni program

Društveni program
Osim radnog dijela, za sudionike/učesnike kongresa smo priredili atraktivan i zanimljiv društveni program.

Četvrtak 26.02. 2015.
14.00 sati – Svečano otvaranje IV Kongresa psihologa
20.00 sati – Hotel Park Brčko – Večer dobrodošlice (glazba/muzika uživo, grickalice, osvježenje…)

Petak 27. 02. 2015.
19.30 sati – Hotel Jelena Brčko – Svečana večera, zajedničko druženje sudionika Kongresa uz glazbu/muziku uživo

Konačni program kongresa

Konačni program kongresa možete skinuti na ovom linku u PDF formatu

Društveni program
Osim radnog dijela, za sudionike/učesnike kongresa smo priredili atraktivan i zanimljiv društveni program.

Četvrtak 26.02. 2015.
14.00 sati – Svečano otvaranje IV Kongresa psihologa
20.00 sati – Hotel Park Brčko – Večer dobrodošlice (glazba/muzika uživo, grickalice, osvježenje…)

Petak 27. 02. 2015.
19.30 sati – Hotel Jelena Brčko – Svečana večera, zajedničko druženje sudionika Kongresa uz glazbu/muziku uživo

Očekujemo Vas u Brčkom

KAKO (NE)UPROPASTITI PORODICU KOMUNIKACIJOM

KAKO (NE)UPROPASTITI PORODICU KOMUNIKACIJOM

Ivana Živković, Gabriela Ninković Došen, Sandra Turudija, Aleksandra Stojanović, Snježana Ivanović, Mihaela Gračanin

 

Kvalitet porodičnih odnosa u značajnoj mjeri zavisi od kvaliteta komunikacije. Neadekvatna komunikacija može doprinijeti disfukcionalnim odnosima unutar porodice što se najviše odražava na najmlađe i najosjetljivije članove porodice. Imajući u vidu značaj komunikacije, kroz grupni proces ćemo naglasiti pojedine oblike komunikacije koji mogu značajno uticati na funkcionisanje porodičnog sistema. U uvodnom dijelu, svi učesnici asociraju osnovne pojmove značajne za proces komunikacije i diskutuju o načinima komuniciranja u okviru porodice. Zatim se formiraju male grupe u kojima učesnici na različite načine pristupaju obradi problema u komunikaciji sa naglaskom na disfunkcionalnim oblicima komunikacije i njihovim posledicama na članove porodice. Svaka grupa, na svoj način (igranje uloga, likovno predstavljanje, …) izlaže teme kojima su se bavili. Na osnovu toga, razvija se zajednička diskusija o funkcionalnosti i efektima predstavljenih oblika komunikacije i mogućim funkcionalnijim načinima komuniciranja. Radionica završava naglaskom na važnosti dobre komunikacije i značaju verbalnih i neverbalnih poruka koje će učesnici međusobno razmjeniti.

 

Učesnici radionice mogu biti svi zainteresovani, prisutni na kongresu (učesnici, gosti, studenti…). Maksimalan broj učesnika je 35.

Trajanje: 80 minuta

Plakat za radionicu -Kongres