Šesti kongres psihologa Bosne i Hercegovine

Obavještavamo Vas da će “Šesti  kongres psihologa Bosne i Hercegovine” sa međunarodnim učešćem biti održan u periodu 11.-13. april 2019. godine, u hotelu „Bosna“ Banja Luka.

Organizator Kongresa je  Savez društava psihologa Bosne i Hercegovine – Društva psihologa Republike Srpske, Društva psihologa u Federaciji BiH,  i Društva psihologa Brčko distrikta.

Kongres će uključivati radove iz svih oblasti psihologije kroz usmena izlaganja i poster prezentacije, tematske simpozijume i okrugle stolove.

Radujemo se  vašem učešću i lijepom druženju u Banja Luci.

Prijava radova
  • Rok za prijavu sažetaka je 31.1.2019. godine.
  • Prva recenzija 15.02.2019. – 01.03.2019.
  • Radovi mogu biti na  bosanskom, srpskom, hrvatskom  ili engleskom jeziku

Kotizacija

  • rana kotizacija 28.02.2019. 70 KM (50 KM za članove DPRS) po radu
  • kasna kotizacija 90 KM (70 KM za članove DPRS) po radu
  • studenti dodiplomskog studija su oslobođeni kotizacije

Organizacioni i programski odbor

http://savezdpbih.ba/