Skip to main content

Projekat mentalnog zdravlja potpisao ugovor sa predstavnicima profesionalnih udruženja psihologa i socijalnih radnika

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Federalno ministarstvo zdravstva nastavljaju saradnju sa Vladom Švicarske u okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koji implementira Asocijacija XY.

Projekat mentalnog zdravlja, u okviru ishoda 2, podržava jačanje kompetencija i vještina multidisciplinarnih timova za pružanje kvalitetnijih usluga u centrima za mentalno zdravlje u BiH kroz dodatne obuke u saradnji sa profesionalnim udruženjima (psihologa, medicinskih sestara/tehničara, socijalnih radnika i psihijatara), te podršku u primjeni stečenih znanja na radnom mjestu.

Nakon niza provedenih pripremnih aktivnosti u okviru saradnje sa profesionalnim udruženjima stekli su se uslovi za potpisivanje ugovora sa profesionalnim udruženjima psihologa i socijalnih radnika koji su sa partnerskim udruženjima aplicirali za dodjelu sredstava za provođenje edukativnih programa za pružanje inovativnih usluga u centrima za mentalno zdravlje u BiH.

U prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva danas, 23.07.2015., upriličeno je potpisivanje ugovora između predstavnika Asocijacije XY, koja implementira Projekat mentalnog zdravlja u BiH, te Društva psihologa Brčko distrikta i Društva socijalnih radnika TK, koji će u saradnji sa Društvom psihologa RS, Društvom psihologa FBiH i Udruženjem korisnika i profesionalaca iz oblasti mentalnog zdravlja “Stella” iz Zenice provoditi edukativne programe u centrima mentalnog zdravlja

Simpozijum: „Očuvanje mentalnog zdravlja u zajednici nakon prirodnih katastrofa”

Članovi Društva psihologa Brčko distrikta BiH u ponedeljak, 16.06.2015. godine u Banja Luci prisustvovali su simpozijumu na temu: „Očuvanje mentalnog zdravlja u zajednici nakon prirodnih katastrofa”.

Simpozijum je organizovan od strane Društva psihologa Republike Srpske, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i Republičko – pedagoškog zavoda uz podršku Unicefa. Organizacija simpozijuma bila je jedna od mnogobrojnih aktivnosti koje je Društvo psihologa Republike Srpke radilo u okviru projekta „Jačanje institucionalnih kapaciteta za pružanje psihosocijalne pomoći i podrške djeci i porodici nakon prirodnih katastrofa“. Učesnici simpozijuma bili su profesionalci iz oblasti zdravstvene zaštite koji su govorili o relevantnim aspektima očuvanja mentalnog zdravlja stanovništva u Republici Srpskoj, ali i šire. Saopštenja u okviru simpozijuma bila su usmjerena na psihološke reakcije na poplave 2014. godine, specifičnosti pružanja prve psihološke pomoći, ulozi i reakcijama profesionalaca u zdravstvenim ustanovama u toku i nakon poplava, organizovanom zbrinjavanju djece, te psihološkim posljedicama i efektima različitih vidova psihološke podrške i pomoći koji su preduzeti u vremenu nakon poplava 2014. do danas.

U okviru simpozijuma premijerno je prikazan dokumentarno – edukativni film pod nazivom „Ćutanje nije zlato“.

Održana edukacija CRD baterije testova

Društvo psihologa Brčko distrikta u saradnji sa CRD iz Hrvatske održali su proteklog vikenda u Brčkom besplatnu edukaciju za sve psihologa. Na edukaciji je prisustvovalo oko 40 psihologa sa područja Bosne i Hercegovine.

Predavači održane edukacije činili su uspješni i eminentni stručnjaci iz oblasti kojima se bave, a koji u svom svakodnevnom radu koriste CRD bateriju testova, a to su: gospodin dr.sc. Mirko Drenovac, autor CRD serije testova, prim. dr. sc. Duška Petranović, Sergej Drenovac i Snežana Vujanović, psiholog.

CRD serija kognitivnih testova jedinstven je informatički sistem za hronometrijsko mjerenje niza kognitivnih i psihomotornih funkcija koji se već više od 40 godina koristi u psihološkoj dijagnostici i selekciji ispitanika na različitim područjima (u školstvu, vojsci, policiji, saobraćaju, sportu i dr.).

Na edukaciji učesnici su imali priliku upoznati se sa teorijskim osnovama hronometrije mentalnog procesiranja, dosadašnjim istraživanjima sprovedenih CRD-om, kao i da se testiraju testovima CRD serije i upoređuju vlastita postignuća (profil) sa već postojećim standardizovanim rezultatima. Takođe, predavači su prenijeli vlastita iskustva sa primjenom CRD serije kognitivnih testova, te demonstrirali kako nam CRD serija može pomoći pri različitim ispitivanjima (prepoznavanje sklonosti i talenata za pojedina sportska ili profesionalna usmjerenja, kontinuirano praćenje promjena kognitivnih funkcija u različitim situacijama kao što su uticaj lijekova, maligne bolesti i dr.).

Ovom prilikom želimo da se svima zahvalimo na učešću. Društvo psihologa Brčko distrikta nastaviće da aktivno radi na afirmaciji struke u svim oblastima djelovanja psihologa kroz razvoj i unapređenje teorije i prakse, te edukacije i istraživanja.