Obavijest članovima Društva psihologa Brčko distrikta BiH

Pozivamo nezaposlene psihologe, članove Društva psihologa Brčko distrikta BiH da se prijave za učešće u projektu „Psihološke radionice za djecu predškolskog i ranoškolskog uzrasta “Napredujmo zajedno“ i Razvojno psihološko savjetovalište koji se nalazi u programu rada DPBD za ovu godinu i koji se finansira grantom Vlade Brčko distrikta BiH. Projekat se realizuje u saradnji sa MZ Grčica.

Kandidati koji se prijave će biti obučeni za rad sa djecom i obavljaće isti u periodu septembar-decembar 2015. u prepodnevnim časovima, radnim danima u trajanju 2 sata.

Kandidati treba da se prijave na kontakt mejl: miroslavgavric@yahoo.com, tako što će poslati svoj CV i naglasiti da se prijavljuju za učešće u pomenutom projektu.

Prijave se primaju do 03.09.2015.

Projekat mentalnog zdravlja potpisao ugovor sa predstavnicima profesionalnih udruženja psihologa i socijalnih radnika

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Federalno ministarstvo zdravstva nastavljaju saradnju sa Vladom Švicarske u okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koji implementira Asocijacija XY.

Projekat mentalnog zdravlja, u okviru ishoda 2, podržava jačanje kompetencija i vještina multidisciplinarnih timova za pružanje kvalitetnijih usluga u centrima za mentalno zdravlje u BiH kroz dodatne obuke u saradnji sa profesionalnim udruženjima (psihologa, medicinskih sestara/tehničara, socijalnih radnika i psihijatara), te podršku u primjeni stečenih znanja na radnom mjestu.

Nakon niza provedenih pripremnih aktivnosti u okviru saradnje sa profesionalnim udruženjima stekli su se uslovi za potpisivanje ugovora sa profesionalnim udruženjima psihologa i socijalnih radnika koji su sa partnerskim udruženjima aplicirali za dodjelu sredstava za provođenje edukativnih programa za pružanje inovativnih usluga u centrima za mentalno zdravlje u BiH.

U prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva danas, 23.07.2015., upriličeno je potpisivanje ugovora između predstavnika Asocijacije XY, koja implementira Projekat mentalnog zdravlja u BiH, te Društva psihologa Brčko distrikta i Društva socijalnih radnika TK, koji će u saradnji sa Društvom psihologa RS, Društvom psihologa FBiH i Udruženjem korisnika i profesionalaca iz oblasti mentalnog zdravlja “Stella” iz Zenice provoditi edukativne programe u centrima mentalnog zdravlja

Simpozijum: „Očuvanje mentalnog zdravlja u zajednici nakon prirodnih katastrofa”

Članovi Društva psihologa Brčko distrikta BiH u ponedeljak, 16.06.2015. godine u Banja Luci prisustvovali su simpozijumu na temu: „Očuvanje mentalnog zdravlja u zajednici nakon prirodnih katastrofa”.

Simpozijum je organizovan od strane Društva psihologa Republike Srpske, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i Republičko – pedagoškog zavoda uz podršku Unicefa. Organizacija simpozijuma bila je jedna od mnogobrojnih aktivnosti koje je Društvo psihologa Republike Srpke radilo u okviru projekta „Jačanje institucionalnih kapaciteta za pružanje psihosocijalne pomoći i podrške djeci i porodici nakon prirodnih katastrofa“. Učesnici simpozijuma bili su profesionalci iz oblasti zdravstvene zaštite koji su govorili o relevantnim aspektima očuvanja mentalnog zdravlja stanovništva u Republici Srpskoj, ali i šire. Saopštenja u okviru simpozijuma bila su usmjerena na psihološke reakcije na poplave 2014. godine, specifičnosti pružanja prve psihološke pomoći, ulozi i reakcijama profesionalaca u zdravstvenim ustanovama u toku i nakon poplava, organizovanom zbrinjavanju djece, te psihološkim posljedicama i efektima različitih vidova psihološke podrške i pomoći koji su preduzeti u vremenu nakon poplava 2014. do danas.

U okviru simpozijuma premijerno je prikazan dokumentarno – edukativni film pod nazivom „Ćutanje nije zlato“.