Simpozijum: „Očuvanje mentalnog zdravlja u zajednici nakon prirodnih katastrofa”

Članovi Društva psihologa Brčko distrikta BiH u ponedeljak, 16.06.2015. godine u Banja Luci prisustvovali su simpozijumu na temu: „Očuvanje mentalnog zdravlja u zajednici nakon prirodnih katastrofa”.

Simpozijum je organizovan od strane Društva psihologa Republike Srpske, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i Republičko – pedagoškog zavoda uz podršku Unicefa. Organizacija simpozijuma bila je jedna od mnogobrojnih aktivnosti koje je Društvo psihologa Republike Srpke radilo u okviru projekta „Jačanje institucionalnih kapaciteta za pružanje psihosocijalne pomoći i podrške djeci i porodici nakon prirodnih katastrofa“. Učesnici simpozijuma bili su profesionalci iz oblasti zdravstvene zaštite koji su govorili o relevantnim aspektima očuvanja mentalnog zdravlja stanovništva u Republici Srpskoj, ali i šire. Saopštenja u okviru simpozijuma bila su usmjerena na psihološke reakcije na poplave 2014. godine, specifičnosti pružanja prve psihološke pomoći, ulozi i reakcijama profesionalaca u zdravstvenim ustanovama u toku i nakon poplava, organizovanom zbrinjavanju djece, te psihološkim posljedicama i efektima različitih vidova psihološke podrške i pomoći koji su preduzeti u vremenu nakon poplava 2014. do danas.

U okviru simpozijuma premijerno je prikazan dokumentarno – edukativni film pod nazivom „Ćutanje nije zlato“.

Održana edukacija CRD baterije testova

Društvo psihologa Brčko distrikta u saradnji sa CRD iz Hrvatske održali su proteklog vikenda u Brčkom besplatnu edukaciju za sve psihologa. Na edukaciji je prisustvovalo oko 40 psihologa sa područja Bosne i Hercegovine.

Predavači održane edukacije činili su uspješni i eminentni stručnjaci iz oblasti kojima se bave, a koji u svom svakodnevnom radu koriste CRD bateriju testova, a to su: gospodin dr.sc. Mirko Drenovac, autor CRD serije testova, prim. dr. sc. Duška Petranović, Sergej Drenovac i Snežana Vujanović, psiholog.

CRD serija kognitivnih testova jedinstven je informatički sistem za hronometrijsko mjerenje niza kognitivnih i psihomotornih funkcija koji se već više od 40 godina koristi u psihološkoj dijagnostici i selekciji ispitanika na različitim područjima (u školstvu, vojsci, policiji, saobraćaju, sportu i dr.).

Na edukaciji učesnici su imali priliku upoznati se sa teorijskim osnovama hronometrije mentalnog procesiranja, dosadašnjim istraživanjima sprovedenih CRD-om, kao i da se testiraju testovima CRD serije i upoređuju vlastita postignuća (profil) sa već postojećim standardizovanim rezultatima. Takođe, predavači su prenijeli vlastita iskustva sa primjenom CRD serije kognitivnih testova, te demonstrirali kako nam CRD serija može pomoći pri različitim ispitivanjima (prepoznavanje sklonosti i talenata za pojedina sportska ili profesionalna usmjerenja, kontinuirano praćenje promjena kognitivnih funkcija u različitim situacijama kao što su uticaj lijekova, maligne bolesti i dr.).

Ovom prilikom želimo da se svima zahvalimo na učešću. Društvo psihologa Brčko distrikta nastaviće da aktivno radi na afirmaciji struke u svim oblastima djelovanja psihologa kroz razvoj i unapređenje teorije i prakse, te edukacije i istraživanja.

Besplatna edukacija za sve psihologe

Društvo psihologa Brčko distrikta BiH u saradnji sa CRD iz Hrvatske organizuje besplatnu edukaciju za sve psihologe koji se prijave u dole navedenom roku. Broj mjesta je ograničen. Radujemo se Vašem dolasku. U nastavku je opis edukacije.

CRD serija kognitivnih testova jedinstven je informatički sustav za kronometrijsko mjerenje niza kognitivnih i psihomotornih funkcija koji se već više od 40 godina koristi u psihološkoj dijagnostici i selekciji ispitanika na različitim područjima (u školstvu, vojsci, policiji, prometu, sportu i dr.)

Predstavlja visoko pouzdani instrumentarij za znanstvena istraživanja.

Za razliku od klasičnih psihologijskih testova,  testovi CRD serije osim mjerenja parametara konvergentnog induktivnog mišljenja, spacijalne vizualizacije, vizualne orjentacije, učenja i pamćenja, operativnog mišljenja, reakcije na podražaje i drugih, daju informaciju i o dinamičkim osobinama mjerenih kognitivnih funkcija kao što su: brzina, stabilnost, snaga (izdržljivost) i pouzdanost odvijanja kognitivnih funkcija te funkcionalnim smetnjama u mentalnom procesiranju.

Testove CRD serije moguće je višekratno ponavljati na istom ispitaniku pa su isti pogodni za praćenje fluktuacije efikasnosti i promjena dinamičkih značajki mentalnog procesiranja ispitanika pod utjecajem različitih čimbenika.

U radionici će biti prikazana:

  1. Teoretska osnova kronometrije mentalnog procesiranja
  2. Kratki pregled dosadašnjih istraživanja provedenih CRD-om ( utjecaj različitih čimbenika na kognitivne funkcije: deprivacija sna, dehidracija, ronjenje, utjecaj eritropoetina i dr…)
  3. Vlastita iskustva primjene CRD serije.
  4. CRD mjerenje i automatska izrada individualnog psihološkog profila.

Autori će prenijeti vlastita iskustva s primjenom CRD serije kognitivnih testova, te demonstrirati kako nam CRD serija može pomoći pri različitim ispitivanjima (prepoznavanje sklonosti i talenata za pojedina sportska ili profesionalna usmjerenja, kontinuirano praćenje promjena kognitivnih funkcija u različitim situacijama kao što su utjecaj lijekova, maligne bolesti i dr.).

Polaznicima će biti omogućeno osobno testiranje testovima CRD serije i usporedba vlastitih postignuća (profila) sa već postojećim standardiziranim rezultatima.

PRIJAVA UČESNIKA ISKLJUČIVO NA info@crd.hr DO 01.06.2015. GOD.

SATNICA EDUKACIJE

HOTEL JELENA U BRČKOM (06.06.2015)

Raspored
8:30 – 9:00 Registracija sudionika
9:00 – 9:15 Uvod Organizator/ Drenovac
9:15 – 10:00 Teorija kronometrije M.Sudarić
10:15 – 11:00 Kratki pregled dosadašnjih istraživanja M.Sudarić
11:15 – 12:00 iskustva primjene CRD serije na onkološkim bolesnicima – KBC Rijeka D.Petranović
11:15 – 12:00 iskustva primjene CRD serije na onkološkim bolesnicima – KBC Rijeka D.Petranović
Pauza za ručak
13:15 – 14:00 iskustva primjene CRD serije u pokrajinskom zavodu za sport i medicinu sporta – Novi Sad S.Vujanović
14:15 – 16:00 Radionica:testovi CRD serije,  individualno testiranje i izrada psiholoških profila S.Drenovac
16:15 – 17:00 Pregled manje korištenih ali visoko vrijednih funkcionalnosti CRD sustava S.Drenovac
17:00 Završna riječ i poziv na suradnju Organizator/ Drenovac

PRIJAVA UČESNIKA ISKLJUČIVO NA info@crd.hr, DO 01.06.2015. GOD.