Održan III Stručni skup psihologa pod nazivom „Vršnjačko nasilje“

U organizaciji Društva psihologa Brčko distrikta BiH, u prostorijama Gradskog Omladinskog centra, održan je III Stručni skup pod nazivom „Vršnjačko nasilje“. Prepoznavši važnost navedene teme, gradonačelnik Brčko distrikta dr Anto Domić otvorio je skup obraćanjem učesnicima skupa.

Stručnom skupu prisustvovali su stručni saradnici iz obrazovanja, kao i inspektori iz Policije Brčko distrikta koji se bave ovom temom. Predavanja, kao i radionice vodile su eminentne profesorice sa Univerziteta u Tuzli doc. dr Tamara Efendić – Spahić, kao i Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Marija Zotović Kostić. Obje profesorice istakle su da nema dovoljne sistemske podrške i da je svijest društva nesrazmjerna u odnosu na stepen suočavanja sa problemom vršnjačkog nasilja.

S obzirom da je pojava vršnjačkog nasilja, nažalost, sve prisutnija kako na području Distrikta, tako i šire, zaključak skupa bio je da je neophodno konstantno djelovati preventivno na suzbijanju vršnjačkog nasilja.

Pozivno pismo za III Stručni skup pod nazivom “Vršnjačko nasilje”

Poštovane kolegice i kolege,

Društvo psihologa Brčko distrikta BiH u saradnji sa Društvom psihologa Republike Srpske i Društvom psihologa Federacije BiH, kao zajednički  cilj ima afirmaciju struke u svim oblastima djelovanja psihologa kroz razvoj i unapređenje teorije i prakse, te edukaciju i istraživanja.

Ovim putem Vas obavještavamo da Društvo psihologa Brčko organizuje III Stručni skup pod nazivom “Vršnjačko nasilje” koji će se održati 28. avgusta 2015. u prostorijama gradskog Omladinskog centra Brčko od 09:00-15:30 časova.

Ovo je treći put u našem gradu da će se održati stručni skup koji će okupiti eminentne profesore: doc. dr Tamaru Spahić Efendić i prof. dr Mariju Zotović Kostić, sa Univerziteta u Tuzli i Novom Sadu, kao i psihologe iz Brčko distrikta, Republike Srpske i Federacije BiH.

Cilj skupa je sticanje usmjerenih znanja i vještina, njegovanje interdisciplinarnog pristupa kroz saradnju sa srodnim strukama, kao i unapređenje psihološke djelatnosti u našoj zemlji, a u pogledu prevencije i suzbijanja vršnjačkog nasilja.

U okviru skupa će biti upriličena predavanja, edukacije, radionice, prezentacije i prikaz istraživanja o navedenoj temi. Organizacioni odbor skupa poštujući ranije zahtjeve kolega za dodatnim usavršavanjima iz određenih psiholoških oblasti, prepoznao je ovu oblast kao najmanje pokrivenu kontinuiranom edukacijom.

Program skupa se nalazi u prilogu, kao i na sajtu Društva psihologa Brčko distrikta BiH www.dpbd.org. Vaše prijave možete slati najkasnije do 24. avgusta 2015. godine. Prijave slati isključivo na e-mail: drustvopsihologabrcko@hotmail.com.

U prijavi (u prilogu) treba navesti ime i prezime, lične podatke (sa obaveznim JMBG, e-mail, telefonom i potpunom adresom na koju želite da Vam stiže pošta). Kolege koje su zaposlene i čije institucije snose troškove kotizacije za učešće na skupu, trebaju naznačiti podatke ustanove iz koje dolaze sa obaveznim JIB brojem  ustanove.

Iznos kotizacije za učešće je  70,00 KM, dok učesnici koji izvrše uplate do 31.07.2015. plaćaju iznos rane kotizacije 50,00 KM. Iznos kotizacije uključuje prisustvo svim predavanjima i radionicama. Poželjno je na skup doći sa potvrdom o uplaćenoj kotizaciji.

UPLATE se mogu vršiti do dana početka skupa putem opšte uplatnice/naloga u banci ili pošti na broj računa: 1408021130000164 kod SBERBANK d.d. Sarajevo; JIB: 4600317110008. Molimo Vas da upišite tačne podatke:

  • UPLATILAC: Ime i prezime učesnika sa kompletnim podacima za kontakt ili naziv ustanove sa obaveznom naznakom lica za koje se vrši uplata;
  • SVRHA UPLATE: Kotizacija za III Stručni skup 2015;
  • PRIMALAC: Društvo psihologa Brčko distrikta BiH, Brčko.

Svi učesnici skupa dobijaju sertifikat o učešću. U okviru skupa biće obezbjeđena kafa i osvježenje u pauzama.

Program III Stručnog skupa pod nazivom “Vršnjačko nasilje”,

Program III Stručnog skupa psihologa Brčko distrikt BiH

“Vršnjačko nasilje”,

Brčko, 28.08.2015. godine u 09:00h

Gradski omladinski centar, Trg pravde 18, Brčko distrikt BIH

Petak, 28. avgust 2015. godine

8:30 – 9:00

Registracija učesnika

09:00

Otvaranje skupa – gradonačelnik Brčko distrikta, dr Anto Domić; Predsjednica Društva psihologa Brčko distrikta BiH, mr sci. Dubravka Lukač

09:15-11:00

 

dr sci. Tamara Efendić-Spahić:

  • Zašto vršnjačko nasilje?
  • Vršnjačko nasilje i značajne varijable – dispozicijske karakteristike, porodični kontekst, okruženje
  • Školsko okruženje i vršnjačko nasilje
  • Prevencija i edukacija

 

11:00

Pauza za kafu

11:15-12:00

dr sci. Tamara Efendić-Spahić:

Radionica- Kako baratati sopstvenom ljutnjom?

 

12:15-13:00

 

prof. dr Marija Zotović Kostić: Nasilje kao vid rizičnog ponašanja u adolescenciji – izazovi za psihološku teoriju i praksu

13:00

Pauza za ručak

14:00-14:15

dipl.psiholog Zdravka Ivandić: Rezultati istraživanja o stavu prema nasilju među srednjoškolcima u okviru projekta DPBD- U susret mentalom zdravlju

14:15-15:00

dr sci. Tamara Efendić-Spahić:

Promocija knjigePsihologija roditeljstva

15:00

Zatvaranje skupa