Recenzija

  • Kao i ranijih godina, radovi za 4. Kongres biće recenzirani. Rad se prosleđuje recenzentu iz oblasti u koju je rad svrstan, bez imena i afilijacije autora i koautora.
  • Period od 15. do 31. januara 2015. godine je predviđen za recenziranje i ponovno prijavljivanje radova usaglašenih sa sugestijama recenzenata.
  • Da bismo mogli da vam na vrijeme dostavimo recenzije i ostavimo dovoljno vremena za rad na tekstu, molimo vas da poštujete predviđene rokove.
  • Rezimei prihvaćenih radova će se štampati u knjizi rezimea, koja će biti objavljena prije početka održavanja Kongresa.

Kotizacija

Rana kotizacija za sudionike/učesnike iz Bosne i Hercegovine koji su redovni članovi (uplaćena članarina za 2014. godinu) Društva psihologa u Federaciji BiH, Društva psihologa Republike Srpske i Društva psihologa Brčko distrikta iznosi 60KM, za ostale sudionike/učesnike iz Bosne i Hercegovine 80KM, te za sudionike/učesnike iz inozemstva/inostranstva 100KM.

Kasna kotizacija poslije 31.12.2014. će biti u 50% većem iznosu od rane kotizacije (90KM, 120KM, 150KM).

Učesnicima iz BiH kojima Organizacije/firme plaćaju kotizaciju žiralno, iznos rane kotizacije je 80 KM, a kasne 120 KM.

Studenti i umirovljenici/penzioneri su oslobođeni plaćanja kotizacije.

Kotizacija za sudionike/učesnike kongresa uključuje pravo sudjelovanja/učestvovanja u svim kongresnim aktivnostima, kongresne materijale uključujući program i knjigu sažetaka, osvježenje u pauzama, domjenak/koktel dobrodošlice, te kongresnu večeru.

Uputstva za radove

Uputstvo za pisanje rezimea

Program kongresa obuhvaća/ta priopćenja/saopštenja izvornih temeljnih/bazičnih i primijenjenih istraživanja iz svih područja psihologije kroz tematske simpozije, okrugle stolove, usmena izlaganja i poster prezentacije.

Radovi se prijavljuju preko sajta www.dpbd.org. Rok za prijavu sažetaka je 15.01.2015. godine. Sažetak rada treba biti napisan na standardnom hrvatskom, srpskom, bosanskom ili engleskom jeziku.

Sažeci koji budu značajno jezično odstupali od standarda odabranog jezika neće biti uključeni u postupak recenzije. Opseg sažetka treba  biti od  200 do 300 riječi, što ne uključuje naslov rada, ime autora i naziv institucije. Sažetak treba biti napisan na latiničnoj tastaturi, koristeći Times New Roman font, veličina fonta 12. Autori trebaju označiti koju vrstu izlaganja prijavljuju (simpozij, usmeno izlaganje, poster ili okrugli stol) kao i područje ili granu psihologije.

Sažeci empirijskih radova trebaju sadržavati jasno izložen cilj i/ili problem istraživanja, metodologiju te glavne rezultate s naznakama njihove interpretacije te zaključak. Pri navođenju rezultata potrebno je navesti statističke metode koje su korištene u obradi podataka kao i najznačajnije rezultate.

Na kraju rezima potrebno je navesti tri do pet ključnih riječi. Sažetak ne smije sadržavati tabele i grafikone. Također, nije potrebno navoditi literaturu, ni u samom sažetku, niti na kraju sažetka.

Jedna osoba može biti autor u najviše tri rada, pri čemu na samo jednom može biti prvi ili jedini autor.

Svi prijavljeni radovi biti će podvrgnuti anonimnoj recenzije nakon čega će se donijeti odluka o njihovu prihvaćanju za izlaganje na kongresu. Obavijest autorima o prihvaćanju rada biti će poslana do 15.01.2015. Sažeci prihvaćenih radova bit će tiskani/štampani u knjizi sažetaka koja će biti objavljena prije početka održavanja kongresa.

U program i knjigu sažetaka bit će uvršteni samo radovi prihvaćeni za izlaganje, čiji autori uplate kotizaciju najkasnije do 31.01.2015. godine. Nakon Kongresa, autori će imati mogućnost objaviti radove koji su izlagani na kongresu u Zbirci/zborniku radova IV kongresa psihologa Bosne i Hercegovine.

Radovi će proći postupak recenzije.

Rok za predaju kompletnih radova je 01.05.2015. godine.