Skip to main content

Održan trening pod nazivom “Samopovrijeđivanje adolescenata, praktične smjernice za procjenu i terapijski rad”

Trening pod nazivom “Samopovrijeđivanje adolescenata, praktičn…

Trening pod nazivom “Samopovrijeđivanje adolescenata, praktične smjernice za procjenu i terapijski rad”11.12.2017. BDC Televizija – Centralne vijesti

Posted by Društvo psihologa Brčko distrikta on Mittwoch, 13. Dezember 2017

 

Trening pod nazivom “Samopovrijeđivanje adolescenata, praktične smjernice za procjenu i terapijski rad”

Poštovane kolege,

Tim centar iz Novog Sada u saradnji sa Društvom psihologa Brčko distrikta (DPBD) organizuje trening pod nazivom “Samopovrijeđivanje adolescenata, praktične smjernice za procjenu i terapijski rad”  09.12.2017.god u Brčkom od 9-17 časova.

Mjesto održavanja je hotel “Jelena”, Bulevar mira br. 5.

Cijena treninga je 60 €.

Članovi Društava psihologa Brčko distrikta sa popustom plaćaju iznos od 50 €.

U cijenu treninga su uračunata i osvježenja na pauzama.

Plaćanje na licu mjesta ili na žiro račun Tim centra.

Pozivno pismo

I u MZ Broduša projekat ,,Napredujmo zajedno“

Projekat ,,Napredujmo zajedno“ podržan od Vlade Distrikta, već treću godinu realizuje se u MZ Grčica,od strane Društva psihologa Brčko distirkta BiH. Od ove godine u saradnji sa kućom prijateljstva ,,Amica“ razvojno psihološke radionice realizujemo i u MZ Broduša.

“Nastojimo da se pripreme za školu, da nauče kako je biti u grupi djece, da se socijalizuju, tako da preveniramo sve ono što može da im se desi kada krenu u školu po pitanju školskih fobija, odnosno straha od škole. Uopšteno radimo na adaptaciji djece predškolskog uzrasta na školske uslove” , kaže prof.dr.Miroslav Gavrić, koji je koordinator ovog projekta.

Ono što je važno spomenuti jeste da radionice imaju  inkluzivni karakter. Veoma je važna socijalna integracija djece s poteškoćama u razvoju i njihovih vršnjaka koji nemaju poteškoće. U ovoj grupi ima jako veliki broj zainteresovane djece, što nam daje nadu da će ovaj projekat biti podržan i naredne godine. Trenutno radionice pohađa negdje oko 15 djece, među kojima ima i djece sa poteškoćama u razvoju, djece iz romskih porodica, djece iz socijalno ugreženih porodica i drugih. Radionice su  besplatne i roditelji su potpisali pristanak bez koga djeca  ne mogu  prisustvovati na radionicama.

,,Cilj radionica za djecu predškolskog jeste da u jednom sigurnom prostoru pod vođstvom stručnih lica na kvalitetan način provode svoje slobodno vrijeme, unaprijede svoja znanja i tehnike, unaprijede svoje komunikacijske i socijalne vještine, razvijaju timski rad, razvijaju kognitivne sposobnosti, jačaju pozitivnu sliku o sebi, povećavaju samopouzdanje, a sve to kroz igru i zabavuRadionice su dobra pripremna i osnova za polazak u školu“ kazala nam je Irena, psihologinja koja je jedna od realizatora radionica.

Radionice vode edukovani tim psihologa, koji su ujedno i članovi Društva psihologa Brčko distrikta BiH pristupa.

Ovaj projakt pored Vlade Distrikta, podržala je i Skupština Distirkta na prijedlog Asocijacije mladih i predsjednika poslaničkog kluba Sda u Skupštini Seada Softića.

Projekat je krenuo sa realizacijom od oktobra, i trajat će do kraja novembra. Radionice se održavaju jedan dan u sedmici i traju 2 sata u periodu od 11h do 13h u prostorijama kuće prijateljstva Amice.

Radujemo se druženju i učenju sa vama.