Program II stručnog skupa psihologa Brčko distrikt BiH

“Darovitost/nadarenost i obrazovanje”,
Omladinski centar, 29.08.2014. god.

 • 8:30 – 9:00 – Registracija učesnika
 • 9:00 – Otvaranje skupa – Gradonačelnik Brčko distrikta dr Anto Domić, Predsjednica Društva psihologa Brčko distrikta BiH Dubravka Lukač
 • 9:15 – Uvodno izlaganje: Programi identifikacije i rada sa nadarenima u BiH i zemljama okruženja (doc.dr. Elvis Vardo)
 • 9:30 – Modeli nadarenosti: Geneza koncepta nadarenosti (jednodimenzionalni – multidimenzionalni (Renzulli pristupi) doc.dr. Elvis Vardo
 • 10:15 – Savremeni modeli nadarenosti (Gagnov model diferencijacije, Minhenški model) prof. dr. Nermin Đapo
 • 11:00 – Pauza za kafu
 • 11: 15 – Prepoznavanje i identifikacija nadarenih doc.dr. Elvis Vardo
 • 12:00 – Rad sa nadarenim (prezentacija programa : EUREKA: Program za razvijanje nadarenosti kod djece osnovnoškolskog uzrasta) prof. dr. Nermin Đapo
 • 13:00 – Pauza za ručak
 • 14:00 – RADIONICE (odvijale bi se paralelno u dvije prostorije)
 • Radionica 1 – Trenutno stanje provođenja programa identifikacije i programa rada sa nadarenim učenicima u okviru BH odgojno-obrazovnih ustanova doc.dr. Elvis Vardo
 • Radionica 2 – Prijedlozi za poboljšanje trenutnog stanja prof. dr. Nermin Đapo
 • 15:00 – Završna diskusija (Moderator Doc. dr Miroslav Gavrić)
 • 16:00 – Zatvaranje skupa

II stručni skup psihologa

Poštovane kolegice i kolege,

Društvo psihologa Brčko distrikta BiH zajedno sa dva entiteska društva psihologa čini Savez društava psihologa Bosne i Hercegovine broji tridesetak psihologa sa područja Brčko distrikta i za cilj ima afirmaciju struke u svim oblastima djelovanja psihologa kroz razvoj i unapređenje teorije i prakse, te edukaciju i istraživanja.

Ovim putem Vas obavještavamo da Društvo psihologa Brčko organizuje II Stručni skup pod nazivom “Darovitost/nadarenost i obrazovanje” koji će se održati 29. avgusta 2014. u prostorijama gradskog Omladinskog centra Brčko.  Ovo je drugi put u našem gradu da će se održati stručni skup koji će okupiti eminentne profesore sa Univerziteta u Sarajevu i Tuzli, kao i psihologe iz Brčko distrikta, Republike Srpske i Federacije BiH. Cilj skupa je sticanje usmjerenih znanja i vještina, njegovanje interdisciplinarnog pristupa kroz saradnju sa srodnim strukama, kao i unapređenje psihološke djelatnosti u našoj zemlji, a u pogledu afirmacije darovitih/nadarenih u obrazovnom sistemu. U okviru skupa će biti upriličena predavanja, edukacije, radionice i prezentacije o aktuelnom statusu darovitih/nadarenih u obrazovnom sistemu. Organizacioni odbor skupa poštujući ranije zahtjeve kolega za dodatnim usavršavanjima iz određenih psiholoških oblasti, prepoznao je ovu oblast kao najmanje pokrivenu kontinuiranom adukacijom.

Program skupa se nalazi u prilogu, kao i na sajtu Društva psihologa Brčko distrikta BiH www.dpbd.org.

Vaše prijave možete slati najkasnije do25.avgusta 2014. godine. Prijave slati isključivo na e-mail strucni.skup.brcko@gmail.com ili drustvopsihologabrcko@hotmail.com.

U prijavi (u prilogu) treba navesti ime i prezime, lične podatke (sa obaveznim JMBG, e-mail, telefonom i potpunom adresom na koju želite da Vam stiže pošta). Kolege koje su zaposlene i čije institucije snose troškove kotizacije za učešće na skupu, trebaju naznačiti podatke ustanove iz koje dolaze sa obaveznim JIB brojem ustanove.

Iznos kotizacije po kategorijama

Iznos kotizacije /KM
Za pravna lica 60 KM
Za pojedince 50 KM
Za članove DPRS, DPF BiH i DP Brčko Distrikta 40 KM
Za studente i nezaposlene 20 KM
Iznos kotizacije uključuje prisustvo svim predavanjima i radionicama.Poželjno je na skup doći sa potvrdom o uplaćenoj kotizaciji.

UPLATE se mogu vršiti do dana početka skupa putem opšte uplatnice/naloga u banci ili pošti na broj računa: 1408021130000164 kod SBERBANK d.d. Sarajevo; JIB: 4600317110008. Pri tome upišite tačne podatke:

UPLATILAC: Ime i prezime učesnika sa kompletnim podacima za kontakt ili naziv ustanove sa obaveznom naznakom lica za koje se vrši uplata
SVRHA UPLATE: Kotizacija za II Stručni skup 2014
PRIMALAC: Društvo psihologa Brčko distrikta, Brčko

Svi učesnici skupa dobijaju sertifikat o učešću. U okviru skupa biće obezbjeđena kafa i osvježenje u pauzama.

Organizacioni odbor
doc. dr  Miroslav Gavrić, predsjednik
Ksenija Ristić, član
Kristina Blagojević, član

Praksa, norme i etika u psihologiji danas

Praksa, norme i etika u psihologiji danasU prostorijama gradskog Omladinskog centra je počeo dvodnevni stručni skup pod nazivom Praksa, norme i etika u psihologiji danas. Stručni skup organizuje Društvo psihologa Brčko distrikta u saradnji sa Društvom psihologa Republike Srpske i uz pomoć Vlade Brčko distrikta.

Ovo je prvi put u našem gradu da se organizovao stručni skup koji je okupio eminentne stručnjake iz zemlje i inostranstva, kao i psihologe iz Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta.

Cilj stručnog skupa je sticanje usmjerenih znanja i vještina, njegovanje interdisciplinarnog pristupa kroz saradnju sa srodnim strukama, kao i unapređenje psihološke djelatnosti u našoj zemlji. U okviru skupa su upriličena predavanja, edukacije, radionice i prezentacije o aktuelnim zbivanjima na području psihologije kod nas. Više od 70 učesnika iz cijele BiH je uzelo učešće na navedenom skupu, koji će tokom dvodnevne edukacije imati priliku razmijeniti mišljenja, pokušati riješiti aktuelne probleme ali i usvojiti nova znanja iz različitih oblasti psihologije.

Početak skupa otvorio je gradonačelnik Brčko distrikta dr. Anto Domić, koji je izrazio zadovoljstvo okupljanjem psihologa upravo u Brčko distriktu. Gradonačelnik je svojim autoritetom pružio veliku podršku u realizaciji skupa.

Ovim putem ističemo da Društvo psihologa Brčko distrikta BiH zajedno sa dva entiteska društva psihologa čini Savez društava psihologa Bosne i Hercegovine. Društvo broji tridesetak psihologa sa područja Brčko distrikta i za cilj ima afirmaciju struke u svim oblastima djelovanja psihologa kroz razvoj i unapređenje teorije i prakse, te edukaciju i istraživanja.